УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Дисципліни кафедри

 

 

 

1.

Грітченко Анатолій Григорович

1) Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці

2) Історія інформатики

3) Основи аграрного виробництва

4) Системний аналіз

5) Технологія аграрного виробництва

6)  Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

7) Основи аграрного виробництва:

 - Технологія аграрного виробництва;

 - Трактори та автомобілі;

 - Сільськогосподарські машини.

9) Основи виробництва

10. Комп’ютерне документознавство

11. Математична статистика

12. Моделювання технічних та соціальних систем

2.

Ткачук Станіслав Іванович

1. Історія харчових виробництв

2. Основи теорії технологічної освіти

3. Теоретико-правові основи освіти

4. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення

3.

Дейниченко Григорій Вікторович

1. Експлуатація та обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

2. Логістика у ресторанному господарстві

3. Методи контролю якості харчової продукції

4. Сучасні технології харчових виробництв

5. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення

6. Кухні народів світу

7. Дитяче харчування

4.

Король Анатолій Миколайович

1. Основи інженерно-педагогічної творчості

5.

Яшанов Сергій Микитович

1. Адміністрування комп’ютерних систем

2. Захист інформації комп’ютерних систем

6.

Кравченко Тамара Василівна

1. Історія харчових виробництв

2. Логістика у ресторанному господарстві

3. Методика викладання спецдисциплін в галузі харчування

4. Методи контролю якості харчової продукції

5. Методика професійного навчання: дидактичне проектування

6. Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства

7. Проектування харчових підприємств

8. Сучасні технології харчових виробництв

9. Технологія виготовлення напівфабрикатів

10. Товарознавство

11. Управління якістю у ресторанному господарстві

12. Харчові технології

13. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі харчових технологій

7.

Малишевський Олег Володимирович

1. Апаратне забезпечення комп’ютерних систем

2. Інформатика та обчислювальна техніка

3. Методика викладання спецдисциплін в галузі комп’ютерних технологій

4. Методика навчання інформатики

5. Методика професійного навчання: основні технології навчання

6. Методика професійного навчання

7. Шкільний курс інформатики та методика її навчання

8.

Гервас Ольга Геннадіївна

1. Ергономіка

2. Основи інженерно-педагогічної творчості

3. Малюнок та пластична анатомія

4. Організація архітектурно-дизайнерської діяльності

5. Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство

6. Основи ергономіки

7. Основи художнього проектування

8. Художнє проектування у дизайні середовища

9. Живопис та основи кольорознавства

10. Художня обробка матеріалів

9.

Мельник Олексій Сергійович

1. WEB – технології та WEB – дизайн

2. Інформаційні машини та кібернетичні системи

3. Комп’ютерна анімація та 3D-моделювання в навчальному процесі

4. Об’єктноорієнтоване програмування

5. Програмування

6. Системне програмування

7. Комп’ютерна анімація та 3D-моделювання

8. Управління розробкою і супроводом програмного забезпечення

10.

Бєсєдіна Світлана Валеріївна

1. Бази даних та  інформаційні системи

2. Дискретна математика (програмування)

3. Комп’ютерна  дискретна математика

4. Математична логіка

6. Теоретичне програмування

12.

Дубова Наталія В’ячеславівна

1. Біохімія та фізіологія харчування

2. Процеси та апарати харчового виробництва

3. Технологічне обладнання харчової галузі

4. Основи дієтичного та лікувального харчування

5. Кухні народів світу

6. Дитяче харчування

13.

Чичук Вадим Миколайович

1. Видавничі системи

2. Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

3. Теорія і практика надання освітніх комп’ютерних послуг

4. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

5. Основні напрямки та інновації в галузі комп’ютерних технологій

6. Теорія і практика надання освітніх і комп’ютерних послуг 

14.

Ніколаєвська Вікторія Вікторівна

1. Економіка підприємства та маркетинг

2. Інформаційна логістика

3. Організація виробництва та менеджмент

4. Сучасний етикет та корпоративна культура 

15.

Коробань Оксана Валеріївна

1. Інформаційно-технічні засоби навчання

2. Комп’ютерні мережі

3. Комп’ютерні моделі та їх застосування

4. Практикум розв’язування задач з інформатики

5. Сучасні інформаційні технології та технічні засоби навчання

6. Чисельні методи в інформатиці

7. Технічні засоби навчання

8. Практикум з інформатики

16.

Гвоздецька Юлія Василівна

1. Виробниче навчання

17.

Попова Наталя Миколаївна

1. Технологія виробництва продукції громадського харчування

2. Управління якістю у ресторанному господарстві

18.

Джога Ольга Валентинівна

1. Виробниче навчання

19.

Гудзенко Тетяна Валеріївна

1. Програмне забезпечення

2. Операційні системи

3. Адміністрування комп’ютерних систем

4. Комп’ютерні мережі, Інтернет

20.

Мамелюк Наталія Станіславівна

1. Ресторанна справа

2. Процеси та апарати харчового виробництва