УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Тематика про ВКР

 

Тематика вищих кваліфікаційних робіт по кафедрі професійної освіти та ТП у 2016-17 н.р.

 1. Формування художньо-конструкторських здібностей учнів професійно-технічних навчальних закладів на практичних заняттях з інформатики.
 2. Формування пізнавальної активності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій.
 3. Дидактичні умови розвитку технічного мислення в студентів професійно-технічних навчальних закладів у процесі навчання сучасним комп’ютерним технологіям. 
 4. Формування знань з ергономіки в учнів професійно-технічних навчальних закладів на практичних заняттях з інформатики.
 5. Методика навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів сучасним інформаційним технологіям у процесі проектно-технологічної діяльності.
 6. Формування інформаційної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів під час вивчення спецдисциплін.
 7. Методика підготовки та проведення інтегрованих теоретичних і практичних занять учнів професійно-технічних навчальних закладів комп’ютерного профілю.
 8. Організація навчальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів комп’ютерного профілю з використанням методів проблемного навчання.
 9. Методика організації виробничої практики учнів професійно-технічних навчальних закладів в галузі комп’ютерних технології.
 10. Педагогічні умови впровадження основ наукової організації праці у процесі практичного навчання майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технології.
 11. Педагогічні умови ефективності навчання студентів коледжів   дисциплінам комп'ютерних технологій.
 12. Тенденції розвитку професійної освіти в умовах євроінтеграції.
 13. Традиції і новаторство в професійному навчанні в умовах євроінтеграції.
 14. Регіональний компонент в професійному навчанні при підготовці студентів комп'ютерних спеціальностей.
 15. Методика організації особистісно-орієнтованого навчання студентів комп'ютерних спеціальностей.
 16. Методичні особливості організації і планування занять з комп'ютерних дисциплін. 
 17. Керівництво проектною діяльністю учнів в процесі професійного навчання.
 18. Контроль і оцінка знань учнів в процесі професійного навчання.
 19. Інформаційні технології як засіб формування професійних компетенцій студентів технічних спеціальностей
 20. Формування професійної компетентності випускників коледжів спеціальностей комп'ютерних технологій
 21. Інформаційні технології як засіб активізації самостійної роботи студентів коледжів
 22. Професійна мобільність як умова ефективності навчання коледжів, що вчаться, дисциплінам комп'ютерних технологій