УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Теми дисертацій

 

1. Ткачук С.І. Система підготовки майбутнього вчителя технологій до викладання курсу креслення в загальноосвітніх навчальних закладах. Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання (креслення) (ДК № 038486)

 

2. Малишевський О.В. Пропедевтика інформаційної культури учнів 5–7 класів на заняттях з трудового навчання і художньої праці. Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання
(ДК № 045622)

 

3. Кравченко Т.В. Підготовка вчителя трудового навчання з основ кулінарії Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання

(ДК № 001762)

 

4. Гервас О.Г. Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5–9 класів в процесі трудового навчання

Спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика трудового навчання
(ДК № 041350)

 

4. Мельник О.С. Жорсткість та міцність залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди (ДК № 017522)

 

5. Ніколаєвська В.В. Ефективність інноваційного розвитку галузі рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України

Спеціальність: економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
(ДК № 021448)