УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Конференції

26-27 вересня 2013 року на технолого-педагогічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах». 

На конференцію надійшло 175 заяв, з них: 3 член-кореспонденти Національної академії педагогічних наук України; дійсний член академії будівництва України; 20 докторів наук, професорів; 30 кандидатів наук, доцентів; 20 аспірантів, здобувачів, директорів коледжів, технікумів та професійно-технічних навчальних закладів, а також викладачі та майстри виробничого навчання.

Було представлено такі вищі навчальні заклади: Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків); Донбаська державна машинобудівна академія; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Національний університет біоресурсів і природокористування; Хмельницький національний університет; Чернігівський національниий педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Бердянський державний педагогічний університет; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та Департаменти освіти і науки обласної державної адміністрації Черкаської, Вінницької Кіровоградської та Івано-Франківської областей.

Пленарне засідання конференції з вітальним словом від ректора відкрив д.п.н., проф., перший проректор університету Олександр Іванович Безлюдний.

Проценко Н.Д. – директор Черкаського обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти, завідувач кафедри теорії та методики навчання технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Ткачук С.І. – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

В процесі роботи розглядалися питання проблем та перспектив професійної освіти в сучасних умовах. До наукового обговорення долучились провідні науковці – доктори педагогічних та технічних наук, професори та доценти:

Проценко Наталія Дмитрівна – директор Черкаського обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.


Титаренко Валентина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету технологій та дизайну, завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Азізов Талят Нуредінович – доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Барсов Валерій Ігорович – доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Української інженерно-педагогічної академії.


Стешенко Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету.

 


Мельничук Тетяна Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології Національного університету біоресурсів і природокористування України.


Чепок Роман Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського державного університету.


Крошка Віктор Олександрович – директор Тальянківського коледжу Уманського НУС.

 

Передували пленарному засіданню українська ярмарка, виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва та майстер-класи, підготовлені студентами технолого-педагогічного факультету.

Привітання хлібом-сіллю учасників конференції

Хоменко В. Г. (декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій Бердянського державного педагогічного університету) на ярмарці

Під час ярмарки

Майстер-класи: техніка виконання візерунків на твердій основі «Ізонитка»; геометричне різьблення; петриківський розпис.


Майстер-клас Федорчук А.А., майстра виробничого навчання Вінницького державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій».

 
 

Декоративні вироби з бісеру та дерева студентів 3-5 курсів

Згідно програми конференції, відбулися секційні засідання присвячені актуальним питанням підготовки фахівців в системі професійної освіти, вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку професійної освіти, ступеневій підготовці в умовах модернізації системи професійної освіти, методичних аспектів фахової підготовки учнів професійно–технічних навчальних закладів.


 

 

Шановані гості мали змогу відвідати мальовничі куточки національного дендрологічного парку «Софіївка».


 

 

За підсумками конференції підготовлено рекомендації щодо шляхів розвитку професійної освіти. Всеукраїнська конференція пройшла успішно і змістовно.

Організаційним комітетом за результатами проведеної конференції підготовлено збірник наукових праць та тез, учасники зібрання отримали сертифікати.